ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร (e-bidding) ม.7

พิมพ์

alt

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายบุญชาติ-หนองโก หมู่ที่ 7

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

........................................................................

Attachments:
Download this file (ม.7.pdf)ม.7.pdf[ ]176 Kb