ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร (e-bidding หมู่ที่ 9)

พิมพ์

alt

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาอเนกประสงค์-หนองปรือเล็ก (บ้านนางบุญมา) หมู่ที่ 9

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

..............................................................................