ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เตือนภัย เคทะเลทราย ยาเสพติด “สูตรมรณะ”

พิมพ์

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ใน เรื่องเตือนภัย เคทะเลทรายยาเสพติด สูตรมรณะ

alt