ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง การจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

พิมพ์

alt alt