ตราสัญลักษณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร      รูปภูเขาสามลูก หมายถึง ภูเขาหลวง เขาคันหอก และเขาสัมมะงา
      ทุ่งนา หมายถึง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทำการเกษตรกรรม
      คน หมายถึง ประชาชนในตำบลเบิกไพร


      องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร จัดตั้งขึ้นตามประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2539 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่ม 113 ตอนที่ 9 ง ลงวันที่ 30 มกราคม 2539 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2539

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

โทร.081-8879453

 

 
 
 


QR Code
อบต.เบิกไพร

ลิขสิทธิ์ © 2556 - 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โทร 032-739-626

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล