Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Italian Japanese Korean Spanish

องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร จัดทำโครงการ “รักษ์น้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน”

อีเมล พิมพ์ PDF

องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

จัดทำโครงการ รักษ์น้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน

วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563

alt alt

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2020 เวลา 09:19 น.

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

เรื่อง รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563

alt alt

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2020 เวลา 15:50 น.

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่องการพร้อมรับชำระภาษี

อีเมล พิมพ์ PDF

-ประกาศ-

องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร
พร้อมรับชำระภาษีฯแล้วค่ะ..
สามารถนำ
1.สำเนาหนังสือรับรองการทำประโยชน์ นส3.ก.
2.บัตรประชาชน
3.ทะเบียนบ้าน
มาติดต่อขอชำระค่าภาษีฯ ภายในเดือน ส.ค. ที่ อบต.ได้เลยนะคะ ☺️
-สำหรับภาษีปี 2563 ลดภาษีร้อยละ90 เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต โควิด-19
-ชำระภาษีไม่เกินเดือน ส.ค.2563 หากเกินจะเสียเบี้ยปรับสูงสุด40% ของจำนวนภาษี และต้องเสียเงินเพิ่มอีก1% ต่อเดือน
-หากสงสัย โทร. 032-739626 , 092-6694419
ว่าด้วยเรื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
➡️เริ่มชำระภาษีได้ตั้งแต่เดือนบัดนี้จนถึงเดือนสิงหาคม2563
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2020 เวลา 13:38 น.

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง ขอเชิญร่วมเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ. 2563

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

เรื่อง ขอเชิญร่วมเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร สมัญสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

alt alt

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 06 สิงหาคม 2020 เวลา 09:17 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพรได้ดำเนินการจัดทำโครงการ ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำตามแนวพระราชดำริ วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม ประจำปี 2563

อีเมล พิมพ์ PDF

องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพรได้ดำเนินการจัดทำโครงการ

ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำตามแนวพระราชดำริ วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม ประจำปี 2563

alt alt

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 31 กรกฏาคม 2020 เวลา 15:25 น.

หน้า 1 จาก 36


Thanks CloudAccess.net