Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Italian Japanese Korean Spanish

แจ้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา

อีเมล พิมพ์ PDF

ขอเชิญร่วมเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

อีเมล พิมพ์ PDF

altalt

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 28 มกราคม 2020 เวลา 15:37 น.

การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

อีเมล พิมพ์ PDF

altaltalt

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2020 เวลา 12:24 น.

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2020 เวลา 12:02 น.

หน้า 5 จาก 28


Thanks CloudAccess.net