บำบัดน้ำเสีย 31 มกราคม 2567

ส่งรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย 31 มกราคม 2567

alt

ประชาสัมพันธ์ การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ปี ๒๕๖๗

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่

๑.งดเว้นการเผาป่า เผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เผาขยะ และเผาวัชพืชข้างทาง เผาในพื้นที่โล่งแจ้งทุกกรณี ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ถึงเดือน เมษายน ๒๕๖๗ โดยเด็ดขาด
๒.ลดการใช้ยานพาหนะส่วนตัว ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ
๓.ควบคุมกระบวนการก่อสร้างให้มีฝุ่นน้อยที่สุด
๔.ออกกำลังกายในที่ร่ม หรือที่ที่ฝุ่นน้อย และไม่ควรใส่หน้ากากอนามัยเวลาออกกำลังกาย
๕.รับประทานอาหารที่มีส่วนช่วยในป้องกันอันตรายที่เกิดจากฝุ่น PM 2.5 เช่น วิตามินซี ช่วยเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันร่างกายลดปัญหาจากภูมิแพ้ต่อระบบต่างๆ โดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจ หรือกรดไขมันโอเมก้า ๓ ซึ่งเป็นสารต้านการอักเสบ ช่วยป้องกันความเสื่อมของร่างกายจากการได้รับฝุ่นละออง PM 2.5
๖.ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่จำเป็นต้องออกข้างนอกบ้าน หรือที่โล่งแจ้ง แนะนำให้ใส่หน้ากากอนามัยชนิดที่เรียกว่า เอ็นเก้าห้า (N95) โดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นโรคระบบทางเดินหายใจ หรือโรคหัวใจเรื้อรัง เพราะสามารถป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้ดี
๗.สำหรับคนทั่วไปอย่างน้อยใส่หน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง

alt

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

การจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำ ประจำปี ๒๕๖๗

ประกาศประชาสัมพันธ์

การจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำ ประจำปี ๒๕๖๗ ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร ได้รับแจ้งจากอำเภอจอมบึง ว่าได้รับแจ้งจากจังหวัดราชบุรี ในการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ ของทุกปี เป็นสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อมแซม และสร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมภาชนะเก็บน้ำ สำรองน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีความตระหนักและเห็นคุณค่าของการใช้น้ำอย่างประหยัด เก็บน้ำให้ถูกสุขลักษณะและเป็นการขช่วยเพิ่มพูนความรู้ การดูแลรักษา ซึ่งจะช่วยป้องกันโรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในฤดูแล้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร จึงขอประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำ ประจำปี ๒๕๖๗ ในระหว่างวันที่ ๗ – ๑๔ มกราคม ๒๕๖๗ โดยมีการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ผู้แทนชุมชน ประชาชนทุกท่าน ได้สำรวจ ซ่อม สร้างภาชนะเก็บน้ำ ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร  และไลน์ผู้นำชุมชน หรือช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร
การรณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัดขององค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงช่วยกันประหยัดน้ำ ขอความร่วมมือมายังประชาชน หน่วยงานราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกท่านร่วมกันประหยัดน้ำ ตั้งแต่วันนี้เพื่อลดอัตราการใช้น้ำ ด้วย ๑๐ วิธีง่าย ๆ ในการประหยัดน้ำ ดังนี้
๑. หมั่นตรวจสอบการั่วไหลของน้ำ เพื่อลดการสูญเสียน้ำอย่างเปล่าประโยชน์
๒. ไม่ควรปล่อยให้น้ำไหลตลอดเวลาตอนล้างหน้า แปรงฟัน โกนหนวด และสบุ่ตอนอาบน้ำเพราะจะสูญน้ำไปโดยเปล่าประโยชน์ นาทีละหลาย ๆ ลิตร
๓. ใช้สบู่เหลวแทนสบู่ก้อนเวลาล้างมือ เพราะการใช้สบู่ก้อนล้างมือจะใช้เวลามากกว่าการใช้สบู่เหลวและการใช้สบู่เหลวที่ไม่เข้มข้น จะใช้น้ำน้อยกว่าการล้างมือด้วยสบู่เหลวเข้มข้น
๔. ซักผ้าด้วยมือ ควรรองน้ำใส่กะละมังแค่พอใช้ อย่าเปิดน้ำไหลทิ้งไว้ตลอดเวลาซัก เพราะสิ้นเปลืองกว่าการซักโดยวิธีการขังน้ำไว้ในกะละมัง
๕. ใช้ sprinkler หรือฝักบัวรดน้ำต้นไม้แทนการฉีดน้ำด้วยสายยาง จะประหยัดน้ำได้มากกว่า
๖. ไม่ควรใช้สายยางและเปิดน้ำไหลตลอดเวลาในขณะที่ล้างรถเพราะจะใช้น้ำมากถึง ๔๐๐ ลิตร แต่ถ้าล้างด้วยน้ำและฟองน้ำในกระป๋องหรือภาชนะบรรจุน้ำ
๗. ไม่ควรล้างรถบ่อยครั้งจนเกินไป เพราะนอกจากจะมีความสิ้นเปลืองน้ำแล้ว ยังทำให้เกิดสนิมที่ตัวถังได้ด้วย
๘. ตรวจสอบท่อน้ำรั่วภายในบ้านด้วยการปิดก๊อกน้ำทุกตัวภายในบ้าน หลังจากทีทุกคนเข้านอน(หรือเวลาที่แน่ใจว่า ไม่มีใครใช้น้ำระยะหนึ่ง โดยที่ยังไม่มีใครเปิดน้ำใช้ ก็เรียกช่างมาตรวจซ่อมได้เลย)
๙. ควรล้างพืชผักและผลไม้ในอ่างหรือภาชนะที่มีการกักเก็บน้ำไว้เพียงพอ เพราะการล้างด้วยน้ำที่ไหลจากก๊อกน้ำโดยตรง จะใช้น้ำมากกว่า การล้างด้วยน้ำที่บรรจุไว้
๑๐. ตรวจสอบชักโครกว่ามีจุดรั่วซึมหรือไม่ ให้ลองหยดสีผสมอาหารลงในถังพักน้ำ แล้วสังเกตดูที่คอห่าน หากมีน้ำสีลงมาโดยที่ไม่ได้กดชักโครกalt alt

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

alt

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnameseโทร.081-8879453

 

 
 

คุณพึงพอใจ อบต.เบิกไพร ด้านใด
 
QR Code
อบต.เบิกไพร

ลิขสิทธิ์ © 2556 - 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โทร 032-739-626

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล