ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลทฺติกคอนกรีต สายหนองโก-สำนักมะเขือ หมู่ที่ี 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารสวนตำบลเบิกไพร เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรี สายหนองโก-สำนักมะเขือ หมู่ที่่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทารอนิกส์(e-bidding)

Attachments:
Download this file (CCF05072564.pdf)CCF05072564.pdf[ ]295 Kb

งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่องก งบแสดงฐ,านะการเงิน และงบอื่นๆ (แก้ไขเพิ่มเติม)

Attachments:
Download this file (CCF24062564_0001.pdf)CCF24062564_0001.pdf[ ]2383 Kb

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564

alt alt

ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร จึงได้จัดช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยมีช่องทางในการแจ้งเบาะแส ดังนี้
แจ้งด้วยตนเอง ได้ที่ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร  เลขที่ 1/1 หมู่ 11 ตำบลเบิกไพร ‚ อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150
2. ทางโทรศัพท์ หมายเลข 032 - 739 - 626
3. ทางโทรสาร หมายเลข 032 - 739 - 627
4. ผ่านทางเว็บไซต์ : http://www.boegprai.go.th
5. Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร  จ.ราชบุรี
6. E- Mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


ทั้งนี้ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ซึ่งจะได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเท่านั้น มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะซึ่งเป็นมาตรการเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติราชการหรือวางแผนงานโครงการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อป้องกันหรือปราบปรามการทุจริตและกระทำความผิดในกรณีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมาตรการฯ แบ่งเป็น ๒ ระยะ ดังนี้

มาตรการ / สรุปสาระสำคัญ

1. มาตรการระยะเร่งด่วน
 

1.1 มาตรการทางการบริหาร ที่ควรดำเนินการเสร็จภายใน ๖ เดือน เช่น

(1) ป้ายโฆษณาทุกประเภทต้องมีเลขทะเบียนควบคุมเป็นระบบเดียว ซึ่งบ่งบอกหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตหรือกำกับดูแล เพื่อให้เกิดความเข้มงวดในการกำกับดูแล และจัดระเบียบ
(2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดให้มีช่องทางที่เหมาะสมสำหรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งมีแนวทางการจัดการที่ชัดเจนและรายงานผลการดำเนินการภายหลัง
 

1.2 มาตรการทางกฎหมาย ที่ควรดำเนินการเสร็จภายใน ๑ ปี เช่น
(1) กำหนดนิยามของคำว่าป้ายโฆษณาให้ชัดเจน รวมถึงกำหนดลักษณะ รูปแบบ และขนาด ของป้ายโฆษณาให้เป็นแนวทางเดียวกัน เพื่อใช้เป็นมาตรฐานกลางในการควบคุมดูแล
(2) กำหนดค่ามาตรฐานความเข้มของแสงบนป้ายโฆษณาที่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย และ
(3) ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการขออนุญาตติดตั้งให้เหมาะสมกับปัจจุบัน

2. มาตรการระยะยาว

ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยควรจัดให้ความรู้ทางกฎหมายแก่สมาคมโฆษณา หรือสมาคมภาคธุรกิจเอกชนอื่น ๆ ที่มีความประสงค์จะติดตั้งป้ายโฆษณาในพื้นที่ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน และควรรณรงค์ให้เครือข่ายประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

ทั้งนี้ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ซึ่งจะได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเท่านั้น

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

alt

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

เรื่อง ประเภทการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ประเภทการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์

การตลาด

ประเภทสถานที่จำหน่ายหรือสถานที่สะสมอาหาร

altalt

altalt

alt

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
คุณพึงพอใจ อบต.เบิกไพร ด้านใด

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้228
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้376
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1067
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว2471
mod_vvisit_counterเดือนนี้7803
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว7434
mod_vvisit_counterทั้งหมด89742

We have: 13 guests online
IP: 3.235.185.78
 , 
วันนี้: ก.ค. 28, 2021 
QR Code
อบต.เบิกไพร

ลิขสิทธิ์ © 2556 - 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โทร 032-739-626