ประชาสัมพันธ์ การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ปี ๒๕๖๗

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่

๑.งดเว้นการเผาป่า เผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เผาขยะ และเผาวัชพืชข้างทาง เผาในพื้นที่โล่งแจ้งทุกกรณี ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ถึงเดือน เมษายน ๒๕๖๗ โดยเด็ดขาด
๒.ลดการใช้ยานพาหนะส่วนตัว ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ
๓.ควบคุมกระบวนการก่อสร้างให้มีฝุ่นน้อยที่สุด
๔.ออกกำลังกายในที่ร่ม หรือที่ที่ฝุ่นน้อย และไม่ควรใส่หน้ากากอนามัยเวลาออกกำลังกาย
๕.รับประทานอาหารที่มีส่วนช่วยในป้องกันอันตรายที่เกิดจากฝุ่น PM 2.5 เช่น วิตามินซี ช่วยเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันร่างกายลดปัญหาจากภูมิแพ้ต่อระบบต่างๆ โดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจ หรือกรดไขมันโอเมก้า ๓ ซึ่งเป็นสารต้านการอักเสบ ช่วยป้องกันความเสื่อมของร่างกายจากการได้รับฝุ่นละออง PM 2.5
๖.ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่จำเป็นต้องออกข้างนอกบ้าน หรือที่โล่งแจ้ง แนะนำให้ใส่หน้ากากอนามัยชนิดที่เรียกว่า เอ็นเก้าห้า (N95) โดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นโรคระบบทางเดินหายใจ หรือโรคหัวใจเรื้อรัง เพราะสามารถป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้ดี
๗.สำหรับคนทั่วไปอย่างน้อยใส่หน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง

alt

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

การจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำ ประจำปี ๒๕๖๗

ประกาศประชาสัมพันธ์

การจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำ ประจำปี ๒๕๖๗ ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร ได้รับแจ้งจากอำเภอจอมบึง ว่าได้รับแจ้งจากจังหวัดราชบุรี ในการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ ของทุกปี เป็นสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อมแซม และสร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมภาชนะเก็บน้ำ สำรองน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีความตระหนักและเห็นคุณค่าของการใช้น้ำอย่างประหยัด เก็บน้ำให้ถูกสุขลักษณะและเป็นการขช่วยเพิ่มพูนความรู้ การดูแลรักษา ซึ่งจะช่วยป้องกันโรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในฤดูแล้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร จึงขอประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำ ประจำปี ๒๕๖๗ ในระหว่างวันที่ ๗ – ๑๔ มกราคม ๒๕๖๗ โดยมีการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ผู้แทนชุมชน ประชาชนทุกท่าน ได้สำรวจ ซ่อม สร้างภาชนะเก็บน้ำ ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร  และไลน์ผู้นำชุมชน หรือช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร
การรณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัดขององค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงช่วยกันประหยัดน้ำ ขอความร่วมมือมายังประชาชน หน่วยงานราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกท่านร่วมกันประหยัดน้ำ ตั้งแต่วันนี้เพื่อลดอัตราการใช้น้ำ ด้วย ๑๐ วิธีง่าย ๆ ในการประหยัดน้ำ ดังนี้
๑. หมั่นตรวจสอบการั่วไหลของน้ำ เพื่อลดการสูญเสียน้ำอย่างเปล่าประโยชน์
๒. ไม่ควรปล่อยให้น้ำไหลตลอดเวลาตอนล้างหน้า แปรงฟัน โกนหนวด และสบุ่ตอนอาบน้ำเพราะจะสูญน้ำไปโดยเปล่าประโยชน์ นาทีละหลาย ๆ ลิตร
๓. ใช้สบู่เหลวแทนสบู่ก้อนเวลาล้างมือ เพราะการใช้สบู่ก้อนล้างมือจะใช้เวลามากกว่าการใช้สบู่เหลวและการใช้สบู่เหลวที่ไม่เข้มข้น จะใช้น้ำน้อยกว่าการล้างมือด้วยสบู่เหลวเข้มข้น
๔. ซักผ้าด้วยมือ ควรรองน้ำใส่กะละมังแค่พอใช้ อย่าเปิดน้ำไหลทิ้งไว้ตลอดเวลาซัก เพราะสิ้นเปลืองกว่าการซักโดยวิธีการขังน้ำไว้ในกะละมัง
๕. ใช้ sprinkler หรือฝักบัวรดน้ำต้นไม้แทนการฉีดน้ำด้วยสายยาง จะประหยัดน้ำได้มากกว่า
๖. ไม่ควรใช้สายยางและเปิดน้ำไหลตลอดเวลาในขณะที่ล้างรถเพราะจะใช้น้ำมากถึง ๔๐๐ ลิตร แต่ถ้าล้างด้วยน้ำและฟองน้ำในกระป๋องหรือภาชนะบรรจุน้ำ
๗. ไม่ควรล้างรถบ่อยครั้งจนเกินไป เพราะนอกจากจะมีความสิ้นเปลืองน้ำแล้ว ยังทำให้เกิดสนิมที่ตัวถังได้ด้วย
๘. ตรวจสอบท่อน้ำรั่วภายในบ้านด้วยการปิดก๊อกน้ำทุกตัวภายในบ้าน หลังจากทีทุกคนเข้านอน(หรือเวลาที่แน่ใจว่า ไม่มีใครใช้น้ำระยะหนึ่ง โดยที่ยังไม่มีใครเปิดน้ำใช้ ก็เรียกช่างมาตรวจซ่อมได้เลย)
๙. ควรล้างพืชผักและผลไม้ในอ่างหรือภาชนะที่มีการกักเก็บน้ำไว้เพียงพอ เพราะการล้างด้วยน้ำที่ไหลจากก๊อกน้ำโดยตรง จะใช้น้ำมากกว่า การล้างด้วยน้ำที่บรรจุไว้
๑๐. ตรวจสอบชักโครกว่ามีจุดรั่วซึมหรือไม่ ให้ลองหยดสีผสมอาหารลงในถังพักน้ำ แล้วสังเกตดูที่คอห่าน หากมีน้ำสีลงมาโดยที่ไม่ได้กดชักโครกalt alt

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

alt

ประกาศ ส่งรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย 11 ม.ค. 67

ส่งรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย 11 ม.ค. 67

alt

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

โทร.081-8879453

 

 
 

คุณพึงพอใจ อบต.เบิกไพร ด้านใด
 


QR Code
อบต.เบิกไพร

ลิขสิทธิ์ © 2556 - 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โทร 032-739-626

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล