ประกาศองค์กรบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

alt

ประกาศองค์กรบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

alt

ประกาศเรื่อง ส่งรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย 25 ส.ค. 66

ส่งรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย 25 ส.ค. 66

alt

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

สมัยสามัญ สมัยที่๓ ครั้งที่๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

alt

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานผลการประเมินตนเองตามแบบการประเมินผลการจัดการบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

alt

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnameseโทร.081-8879453

 

 
 

คุณพึงพอใจ อบต.เบิกไพร ด้านใด
 
QR Code
อบต.เบิกไพร

ลิขสิทธิ์ © 2556 - 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โทร 032-739-626

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล