สภาพทางเศรษฐกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

อาชีพ
     ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ทำไร่อ้อย ทำไร่มันสำปะหลัง การทำนา นอกจากนั้นอาชีพเสริมที่นิยมกันคือการเลี้ยงโค กระบือ ในทุกหมู่บ้าน เพาะเลี้ยงเห็ดหูหนู เห็ดนางฟ้า ในพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะลุมพุก หมู่ที่ 10 บ้านหนองยายจู และหมู่ที่ 11 บ้านทุ่งโป่ง และปลูกผลไม้ เช่น มะม่วง ชมพู่ ในหมู่ที่ 2 บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 5 บ้านหนองศาลเจ้า แก้วมังกรในหมู่ที่ 4 บ้านหนองตะลุมพุก หมู่ที่ 10 บ้านหนองยายจู และปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและปลูกยางพารา ในพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านวังตะเคียน
      ฟาร์มสุกรขนาดใหญ่อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านหนองปรือ และหมู่ที่ 5 บ้านหนองศาลเจ้า

หน่วยธุรกิตในเขต อบต.เบิกไพร
       ปั้มน้ำมันและก๊าซ
       ฟาร์มสุกร
       ฟาร์มไก่
       โรงงานผลิตอาหารสัตว์
       อู่ซ่อมรถยนต์
       อู่ซ่อมรถจักรยานยนต์
       วัสดุก่อสร้าง
       ผลิตพลาสติก
       รีสอร์ท
       บริษัทผลิตปุ๋ย


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

โทร.081-8879453

 

 
 
 


QR Code
อบต.เบิกไพร

ลิขสิทธิ์ © 2556 - 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โทร 032-739-626

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล