Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Italian Japanese Korean Spanish
บุคลากรกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

alt alt


กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร
 

alt

นายเทียมเดช  ชุ่มนาค
ผู้อำนวยการกองช่าง

alt alt


นายวัลลภ  พรมมี
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

alt alt

นายไกรศร  มหาทรัพย์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 

 

 

 

ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 


Thanks CloudAccess.net