Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Italian Japanese Korean Spanish
บุคลากรกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

 

alt alt


กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

 

 

 

 

 

 


-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

alt alt

นางสาวภาธินี   ชมชื่น
นักวิชาการศึกษา

alt alt


นางอรุณี  โกมลมุสิ
ครู

alt alt

นางสาวมิถุนา  กาประโคน
ครู

alt alt

นางสาวสุวรรณา   สิงห์โต
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

alt alt

นางสาวเปมิกา  อ่ำพิมพ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
alt alt

นางสาวจันทร์เพ็ญ  กระจ่างจร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

alt alt

นางพนมรุ้ง พวงมาลี

ผู้ดูแลเด็ก

alt alt

นางสาวสายยนต์  ฟักเขียว

คนงานทั่วไป

alt alt

นางสาวนิสา  หอมหวล

คนงานทั่วไป

 


Thanks CloudAccess.net