Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Italian Japanese Korean Spanish

ระบบจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(โครงการเปลี่ยนท่อประธานประปาซอยบล็อกวาล์ว-หนองโก ม.6 บ้านในไร่) กองคลัง 2
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 กองคลัง 26
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2558 กองคลัง 18
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 กองคลัง 14
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 กองคลัง 18
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 กองคลัง 19
7 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง กองคลัง 54
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง ประกาศสอบราคาโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ประจำปีงบประมาณ 2558 กองคลัง 153
9 คุณลักษณะขั้นพื้นฐาน โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) กองคลัง 62
10 สอบราคาจัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบเตือนสีเหลือง ใช้พลังงาน SOLAR CELL ประจำปีงบประมาณ 2558 กองคลัง 78
11 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังและหินคลุกสายต่างๆ ภายในตำบลเบิกไพร ประจำปีงบประมาณ 2558 กองคลัง 128
12 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนยายหอม หมู่ที่ 2 บ้านหนองปรือ ประจำปีงบประมาณ 2558 กองคลัง 98
13 โครงการเจาะบ่อบาดาล (บริเวณ อบต.เบิกไพร) หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งโป่ง ประจำปีงบประมาณ 2558 กองคลัง 234
14 โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล (บริเวณ ว.แกรนิต บนเนิน) หมู่ที่ 7 บ้านอ่างหิน ประจำปีงบประมาณ 2558 กองคลัง 132
15 สอบราคาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบล็อกวาล์ว-หนองโก หมู่ที่ 6 บ้านในไร่ ประจำปีงบประมาณ 2558 กองคลัง 118
16 โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน หมู่ที่ 6 บ้านในไร่ (บริเวณสระน้ำกำนันแบน) ประจำปีงบประมาณ 2558 กองคลัง 113
17 โครงการก่อสร้างรั้วทางทิศเหนือของ อบต.เบิกไพร ประจำปีงบประมาณ 2558 กองคลัง 131
18 โครงการก่อสร้างรั้วทางทิศเหนือของ อบต.เบิกไพร ประจำปีงบประมาณ 2558 กองคลัง 123
19 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.เบิกไพร ประจำปีงบประมาณ 2558 กองคลัง 216
20 ประการศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร ตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2558 กองคลัง 144
21 ประการศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลกลุ่มหนองโสน หมู่ที่ 2 บ้านหนองปรือ ประจำปีงบประมาณ 2558 กองคลัง 111
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง ประมูลโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ๕ จุด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ประจำปีงบประมาณ 2558 กองคลัง 215
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังยกระดับสายบ้านทุ่งยืด หมู่ที่ 1 บ้านเบิกไพร ประจำปีงบประมาณ 2558 กองคลัง 117
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเบิกไพร-หนองแพงพวย หมู่ที่ 1 บ้านเบิกไพร ประจำปีงบประมาณ 2558 กองคลัง 147
25 ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบปรมาณ 2557 กองคลัง 72
26 แผนจัดหาพัสดุประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2557 กองคลัง 78
27 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 กองคลัง 82
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 กองคลัง 13
29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 กองคลัง 16
30 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งโป่ง กองคลัง 75

หน้า 1 จาก 2


Thanks CloudAccess.net