Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Italian Japanese Korean Spanish

ระบบจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังและหินคลุกสายต่างๆ ภายในตำบลเบิกไพร ประจำปีงบประมาณ 2558 กองคลัง 11
2 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนยายหอม หมู่ที่ 2 บ้านหนองปรือ ประจำปีงบประมาณ 2558 กองคลัง 14
3 โครงการเจาะบ่อบาดาล (บริเวณ อบต.เบิกไพร) หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งโป่ง ประจำปีงบประมาณ 2558 กองคลัง 50
4 โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล (บริเวณ ว.แกรนิต บนเนิน) หมู่ที่ 7 บ้านอ่างหิน ประจำปีงบประมาณ 2558 กองคลัง 35
5 สอบราคาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบล็อกวาล์ว-หนองโก หมู่ที่ 6 บ้านในไร่ ประจำปีงบประมาณ 2558 กองคลัง 31
6 โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน หมู่ที่ 6 บ้านในไร่ (บริเวณสระน้ำกำนันแบน) ประจำปีงบประมาณ 2558 กองคลัง 43
7 โครงการก่อสร้างรั้วทางทิศเหนือของ อบต.เบิกไพร ประจำปีงบประมาณ 2558 กองคลัง 51
8 โครงการก่อสร้างรั้วทางทิศเหนือของ อบต.เบิกไพร ประจำปีงบประมาณ 2558 กองคลัง 48
9 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.เบิกไพร ประจำปีงบประมาณ 2558 กองคลัง 48
10 ประการศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร ตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2558 กองคลัง 64
11 ประการศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลกลุ่มหนองโสน หมู่ที่ 2 บ้านหนองปรือ ประจำปีงบประมาณ 2558 กองคลัง 59
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง ประมูลโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ๕ จุด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ประจำปีงบประมาณ 2558 กองคลัง 81
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังยกระดับสายบ้านทุ่งยืด หมู่ที่ 1 บ้านเบิกไพร ประจำปีงบประมาณ 2558 กองคลัง 66
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเบิกไพร-หนองแพงพวย หมู่ที่ 1 บ้านเบิกไพร ประจำปีงบประมาณ 2558 กองคลัง 75
15 ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบปรมาณ 2557 กองคลัง 4
16 แผนจัดหาพัสดุประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2557 กองคลัง 4
17 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 กองคลัง 6
18 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งโป่ง กองคลัง 4
19 สอบราคาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาง หมู่ที่ 10 บ้านหนองยายจู กองคลัง 4
20 ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-AuctionX กองคลัง 5
21 สอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายเขตประปา (วัดหนองปรือ-ร้านค้านางอ้อ) หมู่ที่ 2 บ้านหนองปรือ กองคลัง 5
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรือง สอบราคาจ้างเหมาโครงการเปลี่ยนท่อประธานประปา (บ้านนายหลุย) หมู่ที่ 1 บ้านเบิกไพร กองคลัง 73
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพรเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการเปลี่ยนท่อประธานประปา (ชายเนิน - ทางเข้าวัดป่าเขาสัมมะงา)หมู่ที่ 3 บ้านวังตะเคียน ) กองคลัง 86
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร กองคลัง 43
25 สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังหรือหินคลุกสายต่างๆ ภายในตำบลเบิกไพร กองคลัง 119
26 สอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายเบิกไพร กองคลัง 248
27 สอบราคาโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง กองคลัง 558
28 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดสายทางหลางชนบท-บ้านนายยวง หมู่ที่ 10 กองคลัง 593
29 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดสายบล็อกวาล์ว-หนองโก หมู่ที่ 6 กองคลัง 208
30 แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2556 กองคลัง 193

หน้า 1 จาก 2


Thanks CloudAccess.net