แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ นางสาวศิรประภา จันทร 360
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ นางสาวศิรประภา จันทร 375
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ นางสาวศิรประภา จันทร 97
4 การประชุมประชาคมท้องถิ่นตำบล นางสาวศิรประภา จันทร 66
5 ประกศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2566 โรจน์วิวัฒน์ กันวงศ์ 106
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-พ.ศ.2570) สุวรรณา สิงห์โต 172
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพรผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) สำนักปลัด 99
8 ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๑๑ นางสาวศิรประภา จันทร 57
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ครั้งที่ 2 ปิยาภรณ์ น้อยดี 170
10 ประกาศองค์กกาบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง แก้ไขขแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2566 - 2570) ครั้งที่ 1 ปิยาภรณ์ น้อยดี 178
11 ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๑๐ นางสาวศิรประภา จันทร 53
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง สัดส่วนประชาคมตำบลสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร โรจน์วิวัฒน์ กันวงศ์ 272
13 ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) นางสาวศิรประภา จันทร 65
14 ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) นางสาวศิรประภา จันทร 60
15 ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๘ นางสาวศิรประภา จันทร 71
16 เรื่อง ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๙ นางสาวศิรประภา จันทร 74
17 ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๗ นางสาวศิรประภา จันทร 71
18 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่๓ นางสาวศิรประภา จันทร 66
19 เรื่อง ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๖ นางสาวศิรประภา จันทร 69
20 ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๕ สำนักปลัด 73
21 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ นางสาวศิรประภา จันทร 74
22 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ สำนักปลัด 59
23 ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๔ นางสาวศิรประภา จันทร 74
24 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้วที่ ๑ นางสาวศิรประภา จันทร 77
25 ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๓ นางสาวศิรประภา จันทร 66
26 ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่๒ นางสาวศิรประภา จันทร 72
27 ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ครั้งที่๑ นางสาวศิรประภา จันทร 74
28 ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ครั้งที่๑ นางสาวศิรประภา จันทร 88
29 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) สำนักปลัด 70
30 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) อบต.เบิกไพร 1439

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

โทร.081-8879453

 

 
 
 


QR Code
อบต.เบิกไพร

ลิขสิทธิ์ © 2556 - 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โทร 032-739-626

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล