แผนดำเนินงานประจำปี องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศองค์กรบริหารส่วนตำบลเบิกไพร สำนักปลัด 14
2 ประกาศองค์กรบริหารส่วนตำบลเบิกไพร สำนักปลัด 9
3 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต สุวรรณา สิงห์โต 17
4 รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) สุวรรณา สิงห์โต 35
5 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2565 สุวรรณา สิงห์โต 49
6 ผลการดำเนินการตามแบบรายรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามนโยบาย No Gift Policy รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 2565 - 31 มี.ค. 66) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 สุวรรณา สิงห์โต 48
7 ผลการดำเนินการตามแบบรายรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามนโยบาย No Gift Policy สุวรรณา สิงห์โต 36
8 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร สุวรรณา สิงห์โต 38
9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี สุวรรณา สิงห์โต 36
10 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 สุวรรณา สิงห์โต 65
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร นายอลงกรณ์ โพธิ 47
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร นายอลงกรณ์ โพธิ 45
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร นายอลงกรณ์ โพธิ 47
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพรเรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพิ่มเติม ผครั้งที่๒) นายอลงกรณ์ โพธิ 44
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ปิยาภรณ์ น้อยดี 58
16 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2565 สุวรรณา สิงห์โต 39
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ปิยาภรณ์ น้อยดี 89
18 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จิราพัชร์ ทองใบ 255
19 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จิราพัชร์ ทองใบ 183
20 รายงานผลการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563 กองคลัง 186
21 รายงานผลการปฎิบัติงานตามแผนดำเนินงาน ปิยาภรณ์ น้อยดี 192
22 แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อม ต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี สำนักปลัด 10659
23 แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อม ต่อสภาวะวิกฤต โรจน์วิวัฒน์ กันวงศ์ 283
24 องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร ได้ดำเนินการจัดทำโครงการอบรมการปลูกจิตสำนึกและค่านิยมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร สำนักปลัด 329
25 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ในวันจันทร์ ที่ 7 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร สำนักปลัด 218
26 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักปลัด 6152
27 องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร มีความประสงค์จะจัดทำโครงการรักษ์ป่าชุมชน ในวัน ศุกร์ ที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ ป่าชุมชนเขาคันหอก หมู่ที่ 5 ตำบลเบิกไพร เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ดิน และน้ำ รวมถึงระบบนิเวศน์ สำนักปลัด 259
28 องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร ได้ดำเนินการจัดทำโครงการอบรมการปลูกจิตสำนึกและค่านิยมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร สำนักปลัด 235
29 โครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยา สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ในวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 สำนักปลัด 226
30 องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร มีความประสงค์จะจัดทำโครงการ “ รักษ์น้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน “ ในวัน จันทร์ ที่ 5 สิงหาคม 2562 โดยร่วมกับสวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคกลาง ณ บริเวณลำห้วยหินเหล็กไฟหมู่ที่ 11 ตำบลเบิกไพร อ.จอมบึง จังหวัดราชบุรี สำนักปลัด 263

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnameseโทร.032-739626 ต่อ 13 

 

 
 
 
QR Code
อบต.เบิกไพร

ลิขสิทธิ์ © 2556 - 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โทร 032-739-626

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล