แผนดำเนินงานประจำปี องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานแผนดำเนินงานและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 นางสาววรรัตน์ พุ่มกระจาย 68
2 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แก้ไข ครั้งที่๑ นางสาวศิรประภา จันทร 47
3 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ สำนักปลัด 86
4 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖ นางสาวศิรประภา จันทร 188
5 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักปลัด 64
6 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ นางสาวศริประภา จันทร 190
7 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ สำนักปลัด 104
8 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต สุวรรณา สิงห์โต 210
9 รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) สุวรรณา สิงห์โต 173
10 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2565 สุวรรณา สิงห์โต 157
11 ผลการดำเนินการตามแบบรายรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามนโยบาย No Gift Policy รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 2565 - 31 มี.ค. 66) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 สุวรรณา สิงห์โต 154
12 ผลการดำเนินการตามแบบรายรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามนโยบาย No Gift Policy สุวรรณา สิงห์โต 205
13 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร สุวรรณา สิงห์โต 181
14 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี สุวรรณา สิงห์โต 119
15 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 สุวรรณา สิงห์โต 159
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร นายอลงกรณ์ โพธิ 121
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร นายอลงกรณ์ โพธิ 167
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร นายอลงกรณ์ โพธิ 111
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพรเรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพิ่มเติม ผครั้งที่๒) นายอลงกรณ์ โพธิ 121
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ปิยาภรณ์ น้อยดี 137
21 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2565 สุวรรณา สิงห์โต 126
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ปิยาภรณ์ น้อยดี 215
23 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จิราพัชร์ ทองใบ 314
24 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จิราพัชร์ ทองใบ 278
25 รายงานผลการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563 กองคลัง 280
26 รายงานผลการปฎิบัติงานตามแผนดำเนินงาน ปิยาภรณ์ น้อยดี 268
27 แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อม ต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี สำนักปลัด 11471
28 แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อม ต่อสภาวะวิกฤต โรจน์วิวัฒน์ กันวงศ์ 461
29 องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร ได้ดำเนินการจัดทำโครงการอบรมการปลูกจิตสำนึกและค่านิยมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร สำนักปลัด 438
30 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ในวันจันทร์ ที่ 7 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร สำนักปลัด 325

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

โทร.081-8879453

 

 
 
 


QR Code
อบต.เบิกไพร

ลิขสิทธิ์ © 2556 - 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โทร 032-739-626

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล