ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา อบต.เบิกไพร


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ นางสาวศิรประภา จันทร 9
2 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี ๒๕๖๖ นางสาวศิรประภา จันทร 35
3 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ชื่อโครงการ/กิจกรรม - ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน 1. การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ส่วนตัว เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเก สุวรรณา สิงห์โต 83
4 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565 สำนักปลัด 74
5 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) สุวรรณา สิงห์โต 63
6 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สุวรรณา สิงห์โต 78
7 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาส 1,2) จิราพัชร์ ทองใบ 70
8 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2564 จิราพัชร์ ทองใบ 98
9 ประกาศองค์การบริหาารส่วนตำบลเบิกไพร ปิดประกาศรายงานผลการลดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ปิยาภรณ์ น้อยดี 118
10 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาส 1,2) จิราพัชร์ ทองใบ 157
11 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2563 จิราพัชร์ ทองใบ 168
12 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2 สำนักปลัด 226
13 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 สำนักปลัด 225
14 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2562 สำนักปลัด 204
15 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561 สำนักปลัด 289
16 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 อบต.เบิกไพร 890
17 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 อบต.เบิกไพร 813
18 สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของหน่วยงาน 2560 อบต.เบิกไพร 1045
19 โครงการอบรมให้ความรู้ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี58 ผู้ดูแลระบบ 1412
20 การติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี 2557 อบต.เบิกไพร 2119
21 รายงานผลการติดตามแผน3ปีประจำปี 56 อบต.เบิกไพร 1398
22 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 56 อบต.เบิกไพร 1277

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnameseโทร.081-8879453

 

 
 
 
QR Code
อบต.เบิกไพร

ลิขสิทธิ์ © 2556 - 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โทร 032-739-626

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล