ข้อมูลพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร


# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 นโยบายของ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร 395
2 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น 121
3 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น 120
4 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 248
5 10 กิจกรรม ใช้นำอย่างไรให้ประหยัด 271
6 การปิดป้ายแสดงราคาและจำหน่ายสินค้าในราคาเป็นธรรม 126
7 การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 369
8 4 เทคนิคขับรถประหยัดน้ำมัน 210
9 อำนาจหน้าที่ 437
10 โครงสร้างส่วนราชการ 416
11 โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร 504
12 จุดตั้งถังขยะติดเชื้อ 785
13 โรคพิษสุนัขบ้า 1229
14 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 703
15 การเลือกซื้ออาหารปลอดสารพิษ 566
16 ประหยัดน้ำได้....เริ่มที่ตัวเรา 280
17 ข้อมูลอื่นๆ 4610
18 การบริการพื้นฐาน 3472
19 สภาพทางสังคม 3352
20 สภาพทางเศรษฐกิจ 3958
21 สภาพทั่วไป 11001

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

โทร.081-8879453

 

 
 
 


QR Code
อบต.เบิกไพร

ลิขสิทธิ์ © 2556 - 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โทร 032-739-626

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล