ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ สูญไปและใช้งานไม่ได้ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร สำนักปลัด 4
2 งด-ลด-เลี่ยง ไม่เสี่ยงเกิดไฟป่าและหมอกควัน นางสาวศิรประภา จันทร 3
3 ขอรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ นางสาวศิรประภา จันทร 11
4 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ นางสาวศิรประภา จันทร 48
5 !ระวัง โรจน์วิวัฒน์ กันวงศ์ 18
6 ประชาสัมพันธ์ การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ปี ๒๕๖๗ นางสาวศิรประภา จันทร 29
7 การจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำ ประจำปี ๒๕๖๗ นางสาวศิรประภา จันทร 14
8 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการจัดการแข่งขันวิ่งท่าราบมินิมาราธอน นางสาวศิรประภา จันทร 20
9 ประเมิน ITA ปี ๒๕๖๗ นางสาวศิรประภา จันทร 39
10 ประชาสัมพันธ์บริการตรวจสอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการบนระบบพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน(Citizen Portal) แอปพลิเคชั่น "ทางรัฐ" นางสาวศิรประภา จันทร 28
11 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดคลิปวิดีโอภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๗ นางสาวศิรประภา จันทร 23
12 7 วัน อันตราย โรจน์วิวัฒน์ กันวงศ์ 28
13 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๖ นางสาวศิรประภา จันทร 22
14 แจ้งปฏิบัติงานบำรุงรักษาสภาพภายในท่อก๊าซฯ ด้วยกระสวย Pipeline indpection gauge (PIG) ประจำสถานีรวมก๊าซฯ BVW10MXS นางสาวศิรประภา จันทร 26
15 มาตรการองค์กรส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ นางสาวศิรประภา จันทร 28
16 เชิญชวนลงรับทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ หนี้นอกระบบ นางสาวศิรประภา จันทร 32
17 แบบสำรวจความต้องการเพื่อเข้าร่วมโครงการไฟฟ้าเพื่อการเกษตร และไฟฟ้าชุมชน นางสาวศิรประภา จันทร 38
18 เตือน !!! โรจน์วิวัฒน์ กันวงศ์ 29
19 งานบริการของศูนย์ร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ สำนักปลัด 35
20 ระวัง ยาเสียสาวอันตรายถึงชีวิต โรจน์วิวัฒน์ กันวงศ์ 44
21 โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ นางสาวศิรประภา จันทร 36
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร นางสาวศริประภา จันทร 72
23 เตือนประชาชนซื้อขายบุหรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมายมีโทษหนัก โรจน์วิวัฒน์ กันวงศ์ 105
24 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2566 นางสาวศิรประภา จันทร 65
25 โครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาหารมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ นางสาวศิรประภา จันทร 43
26 โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง นางสาวศิรประภา จันทร 39
27 แบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชน นางสาวศิรประภา จันทร 33
28 กิจกรรมไหว้ครู นางสาวศิรประภา จันทร 46
29 วันต่อต้านยาเสพติดโลก นางสาวศิรประภา จันทร 47
30 โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ.๒๕๖๖ นางสาวศิรประภา จันทร 48

หน้า 1 จาก 7

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnameseโทร.081-8879453

 

 
 
 
QR Code
อบต.เบิกไพร

ลิขสิทธิ์ © 2556 - 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โทร 032-739-626

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล