ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จอมบึง2 ของบริษัท พลังงานหมุนเวียน (กลาง) จำกัด วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 14 นางสาววรรัตน์ พุ่มกระจาย 19
2 ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม การรับฟังความเห็น และทำความเข้าใจกับประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จอมบึง1 ของบริษัท พลังงานหมุนเวียน (กลาง) จำกัด วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 - 11.00น. ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองตับเต่า นางสาววรรัตน์ พุ่มกระจาย 21
3 ขอเชิญชวนชาวชุมชนตำบลเบิกไพร และผู้สนใจร่วมกิจกรรม WORKSHOP สร้างเตาเผาขยะชีวมวล กำจัดขยะเองได้โดยไม่สร้างมลภาวะ โรจน์วิวัฒน์ กันวงศ์ 19
4 กิจกรรมเดินรณรงค์ 26 มิถุนายนวันติอต้านยาเสพติดโลก ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2567 โรจน์วิวัฒน์ กันวงศ์ 25
5 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2567 โรจน์วิวัฒน์ กันวงศ์ 31
6 คุณหมอฝากมาเตือน !!! โรจน์วิวัฒน์ กันวงศ์ 30
7 รายงานการดำเนินการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูง สุวรรณา สิงห์โต 34
8 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร ผู้ดูแลระบบ 18
9 ขอประชาสัมพันธ์ พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2567 และประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันเลือกและวันรับสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.1) นางสาววรรัตน์ พุ่มกระจาย 44
10 ขอเชิญร่วมเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร นางสาววรรัตน์ พุ่มกระจาย 52
11 เนื่องจากอาการร้อนจัด อาจทำให้เกิดพายุฤดูร้อน โดยจังหวัดราชบุรีให้เตรียมเฝ้าระวังสถานการณ์พายุฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชคแรง ระหว่างวันที่ 3-7 พฤษภาคม 2567 นางสาวศิรประภา จันทร 49
12 ขับรถช่วงหน้าร้อน นางสาวศิรประภา จันทร 53
13 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 นางสาวศิประภา จันทร 57
14 ประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. 2566 โรจน์วิวัฒน์ กันวงศ์ 54
15 ประชาสัมพันธ์การจัด Workshop และการให้ความรู้ด้ารนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย นางสาวศิรประภา จันทร 62
16 เตือน โรจน์วิวัฒน์ กันวงศ์ 64
17 ประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ สูญไปและใช้งานไม่ได้ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร สำนักปลัด 111
18 งด-ลด-เลี่ยง ไม่เสี่ยงเกิดไฟป่าและหมอกควัน นางสาวศิรประภา จันทร 116
19 ขอรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ นางสาวศิรประภา จันทร 79
20 การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 นางสาววรรัตน์ พุ่มกระจาย 63
21 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ นางสาวศิรประภา จันทร 143
22 !ระวัง โรจน์วิวัฒน์ กันวงศ์ 82
23 ประชาสัมพันธ์ การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ปี ๒๕๖๗ นางสาวศิรประภา จันทร 103
24 การจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำ ประจำปี ๒๕๖๗ นางสาวศิรประภา จันทร 74
25 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการจัดการแข่งขันวิ่งท่าราบมินิมาราธอน นางสาวศิรประภา จันทร 109
26 ประเมิน ITA ปี ๒๕๖๗ นางสาวศิรประภา จันทร 117
27 ประชาสัมพันธ์บริการตรวจสอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการบนระบบพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน(Citizen Portal) แอปพลิเคชั่น "ทางรัฐ" นางสาวศิรประภา จันทร 100
28 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดคลิปวิดีโอภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๗ นางสาวศิรประภา จันทร 96
29 7 วัน อันตราย โรจน์วิวัฒน์ กันวงศ์ 98
30 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๖ นางสาวศิรประภา จันทร 94

หน้า 1 จาก 8

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

โทร.081-8879453

 

 
 
 


QR Code
อบต.เบิกไพร

ลิขสิทธิ์ © 2556 - 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โทร 032-739-626

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล