18แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ภาระค่าใช้จ่ายLPA66 สุวรรณา สิงห์โต 84
2 ข้อบัญญัติ 66 LPA สุวรรณา สิงห์โต 97
3 พระราชบัญญัติ มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ สุวรรณา สิงห์โต 99
4 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น สุวรรณา สิงห์โต 90
5 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สุวรรณา สิงห์โต 91
6 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น สุวรรณา สิงห์โต 91
7 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สุวรรณา สิงห์โต 96
8 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สุวรรณา สิงห์โต 319
9 ประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2565 สุวรรณา สิงห์โต 103
10 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สุวรรณา สิงห์โต 237

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

โทร.081-8879453

 

 
 
 


QR Code
อบต.เบิกไพร

ลิขสิทธิ์ © 2556 - 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โทร 032-739-626

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล