คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นางสาววรรัตน์ พุ่มกระจาย 39
2 คู่มือปฏิบัติงาน นักทรัพากรบุคคล สำนักปลัด อบต.เบิกไพร นางสาวศิรประภา จันทร 67
3 คู่มือร้องทุกข์ร้องเรียน นางสาววรรัตน์ พุ่มกระจาย 43
4 คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ สุวรรณา สิงห์โต 219
5 คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ สุวรรณา สิงห์โต 114
6 คู่มือ ขั้นตอนการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สุวรรณา สิงห์โต 130
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพรเรื่องการขอให้ออกหนังสือรับรองเกี่ยวกับการรับรองกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้างในที่ดินของประชาชน สุวรรณา สิงห์โต 93
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566 กองคลัง 87
9 คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การลาของพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง สุวรรณา สิงห์โต 98
10 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน จิราพัชร์ ทองใบ 319

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

โทร.081-8879453

 

 
 
 


QR Code
อบต.เบิกไพร

ลิขสิทธิ์ © 2556 - 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โทร 032-739-626

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล